zorg

Mantelzorgmakelaars helpen verzorgers vooral bij allerlei administratieve taken zoals het organiseren van de zorg. Makelaars hebben ook heel wat aandacht voor  de arbeid, welzijn en wonen. Ze helpen bij het invullen van formulieren of vragenlijsten en bij de afhandeling van allerlei procedures. Zijn werk verschilt grondig van die van de casemanager voor dementerenden. Ze werken wel vaak samen. Een mantelzorgmakelaar helpt de verzorger bij die taken die veel tijd in beslag nemen. Zo krijgen verzorgers meer tijd om hun verzorgende taak te vervullen. Een mantelzorgmakelaar volgde een post Hbo- opleiding.

Planning

De mantelzorgmakelaar maakt een gedetailleerde planning van alle verzorgende taken die moeten uitgevoerd worden. Dat gaat dan vaak over de soort zorg die er nodig is, de taken die moeten uitgevoerd worden en de verplichtingen tegenover de zorgbehoevende en zijn naaste omgeving. Makelaar en mantelverzorger bespreken ook de manier waarop dit alles best geregeld wordt. De makelaar zorgt daarbij voor een goede balans tussen werk en ontspanning.

Dit doet een mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar heeft een omvangrijk takenpakket. Dat bestaat vooral uit:

  • Het aanvragen van een indicatie of van een persoonsgebonden budget, kortweg PGB
  • Invullen van allerlei formulieren
  • Het afstemmen van werk en privé met de werkgever
  • Alle administratieve taken
  • Ouderzorg in Zeeland of andere provincie

Casemanager dementie

Een mantelzorgmakelaar ondersteunt het werk van alle mantelverzorgers, terwijl de casemanager dementie alle zorg regelt voor dementerenden en hun naaste omgeving. Een makelaar ontlast alle mantelverzorgers bij hun dagelijkse opdrachten. Voor alle andere vragen en problemen kun je bij de casemanager terecht.

Manier van tewerkstelling mantelzorgmakelaar

Heel wat mantelzorgmakelaars zijn aangesloten bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning. Anderen zijn verbonden aan een gemeente en een derde groep werkt als zelfstandige. Kom je in aanmerking voor hulp en ondersteuning van een mantelzorgmakelaar dan kost je dat niets. De vergoeding wordt betaald door de Wmo. Bij hulp van een zelfstandige mantelzorgmakelaar maak je wellicht aanspraak op een vergoeding via je aanvullende zorgverzekering. Is dat niet het geval, dan betaal je een mantelzorgmakelaar tussen de 70 en 85 euro per uur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *